Ventilation och värmeåtervinning

miniventilation

Dålig ventilation är ett problem idag. Åtta av tio småhus och hälften av alla lägenheter har för låg luftomsättning, vilket ger ökad risk för astma och allergi. Täta, felbyggda hus gör att vi ofta måste vädra för att få in frisk luft. Luften som då kommer in är inte bara frisk utan även kall och måste värmas upp, vilket kostar onödiga tusenlappar. Även lukt, radon, mögel och röklukt påverkar vårt inomhusklimat. Lösningen kan vara ett smidigt ventilationsaggregat som vädrar med stängda fönster!

Många hus är helt enkelt för täta och måste luftas ofta för att få en bra inomhusmiljö. Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök – där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag – finns mycket spara. Installerar du ventilation med värmeåtervinning kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader. Det förutsätter att du installerar ett aggregat med 80 % verkningsgrad – vilket är standard på marknaden idag. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt på så att du inte har onormalt drag.

Miniventilation vädrar effektivt och ger samtidigt tillbaka upp till 80% av värmen till huset. Till skillnad från ett eller flera öppna fönster där värmeförlusten blir enormt stor, speciellt i höst- och vintertid.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Play Video

Se upp med farligt radon

Radon är en gas som finns naturligt i luft, mark och vatten och något av det farligaste som kan finnas i inomhusluften är förhöjda värden av detta.

Förhöjda halter av radon inomhus kan komma från marken eller från byggnadsmaterialet blåbetong som användes fram till slutet av 1970-talet. För att veta om det finns förhöjda halter av radon görs en mätning som pågår i minst två månader under den kalla årstiden. För att mäta radon beställer du hem en mätdosa från kommunen eller från ett godkänt laboratorium.

Metoder för att sanera radon kan vara att täta grunden eller påverka lufttrycket i marken om gasen kommer därifrån. Om den däremot kommer från byggnaden är det bästa vapnet en förbättrad ventilation.

Läs mer om ROT-avdrag:

Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet samt att du äger fastigheten.

Värmepumpar i Norr AB innehar F-skattesedel.

ROT-avdraget är en bra möjlighet för många att få gjort det där lilla extra. Alla våra tjänster täcks av ROT-avdraget, notera att det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden.

Mer information om förutsättningar för avdraget kan du hitta på Skatteverkets hemsida.